DMCA.com Protection Status

Van an toàn là gì

Giới thiệu về van an toàn áp suất

Một trong những thiết bị an toàn tự động quan trọng nhất trong hệ thống áp suất là van an toàn áp suất. Mục đích chính của van an toàn áp suất là bảo vệ tính mạng, tài sản và môi trường trong trường hợp quá áp suất trong bình; hoặc thiết bị chịu áp lực. Sự kiện quá áp suất đề cập đến bất kỳ điều kiện nào có thể khiến áp suất trong bình hoặc hệ thống tăng vượt quá áp suất thiết kế quy định; hoặc áp suất làm việc tối đa cho phép. Van an toàn áp suất được thiết kế để mở và giảm áp suất dư thừa từ bình hoặc thiết bị. Và để đóng lại và ngăn không cho chất lỏng tiếp tục thoát ra sau khi các điều kiện bình thường đã được phục hồi.