DMCA.com Protection Status

Trở kháng là gì?

Trở kháng là gì?

Trở kháng thường bị nhầm lẫn là giống như điện trở, điều này không đúng. Trở kháng là gì,là đại lượng hai chiều bao gồm điện trở (vectơ thành phần thực); và điện kháng (vectơ thành phần ảo). Trở kháng còn được gọi là tỷ số miền tần số của điện áp và dòng điện. Tần số liên quan đến dòng điện xoay chiều (AC); có sóng hình sin được tạo ra theo một tần số nhất định ảnh hưởng trực tiếp; hoặc gián tiếp đến các thành phần điện như tụ điện và cuộn cảm; có điện trở thay đổi theo tần số của nguồn điện cung cấp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về trở kháng là gì; và trở kháng có những loại nào và cách tính như thế nào nhé! Cùng đọc tiếp nào các bạn!

Lưu ý : Bài viết chia sẻ thông tin, bên mình không kinh doanh mặt hàng này, vui lòng không gọi điện, zalo hỏi hàng ! Xin cảm ơn

Trở kháng là gì? Giải thích

1. Sự phản đối dòng chảy của dòng điện xoay chiều.
 Trở kháng là một thực thể phức tạp mô tả tất cả các lực cản đối với dòng điện.
Trở kháng bao gồm điện trở (thành phần thực); và điện trở điện dung và hoặc cảm ứng (thành phần ảo).
2. Nó là sự đối lập hiệu quả của dòng điện trong một mạch điện.
3. Điện trở phức tạp giữa hai nút của mạch (ví dụ, hai điểm của một phần của dây cách điện).

Phân biệt giữa Điện trở và Trở kháng là gì?

  • Trở kháng, giống như điện trở, là một giá trị thể hiện lượng điện trở mà một thành phần có đối với dòng điện. Và cũng giống như điện trở, đơn vị đo trở kháng là ohms (Ω).
  • Tuy nhiên, không giống như điện trở; trở kháng khác ở chỗ lượng điện trở mà một thành phần có đối với tín hiệu thay đổi theo tần số của tín hiệu. Điều này có nghĩa là điện trở của thành phần thay đổi tùy thuộc vào tần số của tín hiệu đi vào thành phần. Điện trở là một giá trị và thước đo không phụ thuộc vào tần số. Nó không tính đến tần số của tín hiệu đi qua nó; bởi vì tần số không ảnh hưởng đến điện trở của các thành phần không phản ứng. Tuy nhiên, các thành phần phản kháng (mà chúng ta sẽ thảo luận bên dưới); thay đổi số lượng điện trở mà chúng cung cấp trong mạch tùy thuộc vào tần số của tín hiệu đầu vào. Nhưng trở kháng thay đổi tùy theo tần số của tín hiệu đi vào nó. Đây là sự khác biệt giữa điện trở và trở kháng.

Trở kháng là một khái niệm quan trọng cần hiểu; vì hầu hết các mạch điện tử sử dụng tụ điện và cuộn cảm. Điểm chính cần hiểu là chúng phụ thuộc vào tần số.

Trở kháng điện là gì?

Trong kỹ thuật điện, trở kháng điện là số đo sự đối kháng; mà một mạch xuất hiện với dòng điện khi một điện áp được đặt vào. Trở kháng mở rộng khái niệm về cảm kháng đối với mạch điện xoay chiều (AC). Trở kháng có cả độ lớn và pha, không giống như điện trở, chỉ có độ lớn.

Không giống như trở kháng điện; trở kháng của điện trở đối với dòng điện phụ thuộc vào tần số của mạch . Trở kháng có thể được coi là trở kháng với góc pha bằng không.

 

Cách tính Trở kháng là gì?

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách tính trở kháng của 2 linh kiện phản kháng chính là tụ điện và cuộn cảm.

Trở kháng của tụ điện và cuộn cảm đều có công thức riêng biệt; vì vậy cần áp dụng công thức chính xác cho từng loại.

Trở kháng tụ điện là gì?

Để tính trở kháng của tụ điện, công thức để làm như vậy là:

Công thức phản ứng tụ điện

trong đó X C là trở kháng tính bằng đơn vị ôm; f là tần số của tín hiệu đi qua tụ điện và C là điện dung của tụ điện.

Trở kháng cuộn cảm là gì?

Để tính toán trở kháng của một cuộn cảm, công thức để làm như vậy là:

Công thức phản ứng cuộn cảm

trong đó X L là trở kháng tính bằng đơn vị ohms; f là tần số của tín hiệu đi qua cuộn cảm và L là độ tự cảm của cuộn cảm.

Nếu có cả tụ điện và cuộn cảm trong mạch; thì tổng trở kháng có thể được tính bằng cách cộng tất cả các trở kháng riêng lẻ:

Tổng = X C + X L

Trở kháng và Trở kháng phức tạp

Trở kháng là gì? Trở kháng là tổng đối lập với dòng điện xoay chiều trong mạch xoay chiều và được biểu thị bằng Ohms

Trong Dòng điện xoay chiều, thường được gọi là “mạch xoay chiều”, trở kháng là gì? trở kháng là sự đối lập với dòng điện chạy quanh mạch. Trở kháng là một giá trị được tính bằng Ohms ; là hiệu ứng tổng hợp của các thành phần hạn chế dòng điện trong mạch; chẳng hạn như Điện trở (R), Điện cảm (L) và Điện dung (C).

Trong mạch điện một chiều, hay mạch DC, sự đối lập với dòng điện được gọi là Điện trở; nhưng trong mạch AC, trở kháng là kết quả của cả thành phần điện trở (R) và điện trở (X) của mạch. Trong khi lượng điện trở xuất hiện trong mạch một chiều được ký hiệu bằng chữ “ R ”; đối với mạch xoay chiều, chữ hoặc ký hiệu “ Z ” được sử dụng để biểu thị sự đối lập với dòng điện.

Ngoài ra, giống như điện trở DC, trở kháng được biểu thị bằng Ohms và nếu có thể; bội số và bội số của giá trị Ohm được sử dụng.

Ví dụ: microhms (  hoặc 10 -6 ), miliohms (  hoặc 10 -3 ); kilohms (  hoặc 10 3 ) và megohms (  hoặc 10 6 ), v.v. Trong mỗi trường hợp, trở kháng có thể được mô tả bằng cách sử dụng Ohm’s luật đó là:

Z = V ÷ I, hoặc I = V ÷ Z, hoặc V = I × Z

Trong đó: Z là trở kháng tính bằng Ohms, V tính bằng Volts và I tính bằng Ampe.

Trở kháng của một mạch RC

trở kháng của một mạch rc nối tiếp

Tiếp tuyến của góc pha (φ) xác định góc theo độ giữa vectơ trở kháng và vectơ kháng. Góc pha bằng cảm kháng chia cho cảm kháng như hình vẽ:

Góc pha của mạch RC

góc pha của đoạn mạch rc nối tiếp

Do đó, biểu đồ vectơ có thể được sử dụng để chỉ ra cách thức kết hợp điện trở; và điện kháng (cảm ứng và điện dung) với nhau để tạo thành trở kháng. Chúng ta cũng có thể lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng các giá trị ohmic của mạch; sử dụng Z , R hoặc X , để tìm góc pha , Φ giữa điện áp nguồn, S và dòng điện mạch , I.

Trở kháng của một mạch RLC là gì?

Trở kháng là gì?

Trong khi tam giác trở kháng của cuộn cảm sẽ có độ dốc dương; và tam giác trở kháng của tụ điện sẽ có độ dốc âm; tổng toán học của hai trở kháng sẽ tạo ra giá trị trở kháng tổng thể của mạch.

Điện kháng tổng hợp của đoạn mạch nối tiếp sẽ là tổng của điện kháng cảm ứng X L ;và điện kháng điện dung X C như hình vẽ.

X = X L  + (-X C ) = X L  – X C

Cái nào mang lại:

trở kháng mạch rlc

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ trừ giá trị điện trở nhỏ hơn cho giá trị lớn hơn; cho dù đó là X L hay X C , điều đó không có gì khác biệt. Điều này là do bình phương một giá trị âm sẽ luôn tạo ra kết quả dương trong toán học. Ví dụ -2 2 là kết quả giống như 2 2 , là +4.

Vì vậy, sử dụng ( L  – X C ) hoặc ( C  – X L ) để tìm giá trị điện kháng kết hợp của mạch trước khi thêm nó vào giá trị điện trở là đúng.

Tam giác trở kháng kết quả sẽ giống như sau:

Tam giác trở kháng RLC

tam giác trở kháng

Với độ dốc của trở kháng theo hướng dương hoặc âm tùy thuộc vào điện trở nào lớn hơn; Cảm ứng ( L  – X C ) hoặc Điện dung ( C  – X L ). Khi đó trở kháng của mạch ở dạng phức do đó được định nghĩa là: Z = R ± jΧ

Khi đó, rõ ràng, nếu một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm và điện dung mắc nối tiếp; trở kháng, Z = X L  – X C , hoặc ngược lại. Nếu mạch đang xảy ra cộng hưởng thì điện trở thuần bằng không nên Z = 0 làm cảm kháng bằng; và ngược giá trị với cảm kháng vì X L =  X C.. Đây là lý do tại sao dòng điện trong mạch chỉ bị giới hạn bởi điện trở động (R) trong mạch nối tiếp khi cộng hưởng.

Trở kháng song song là gì?

Nếu một điện trở đơn và một điện kháng đơn được nối song song với nhau thì phải tìm trở kháng của mỗi nhánh song song. Nhưng vì chỉ có hai thành phần song song, R và X; chúng ta có thể sử dụng phương trình tiêu chuẩn cho hai điện trở song song.

Nó được cho là: T = (R 1 * R 2 ) / (R 1 + R 2 ) .

phương trình trở kháng song song

Trong đó: Z , R và X đều được tính bằng Ohms.

Cũng lưu ý rằng khi chúng ta đang xử lý nguồn cung cấp AC và tần số; và do đó thành phần điện trở lệch pha 90 o với thành phần phản kháng; tích được chia cho tổng vectơ của R và X.

Do đó, nếu “n” nhánh chứa trở kháng phức được kết nối song song với nhau; thì tổng trở là phép cộng vectơ của tất cả các nhánh song song. Do đó nghịch đảo của tổng trở của mạch được cho là:

trở kháng song song

Điện trở và điện cảm song song

điện trở và cảm kháng song song

Điện trở và điện dung trong song song

điện trở và điện dung song song

Điện trở, điện cảm và điện dung trong song song

mạch rlc song song

Lưu ý ở đây đối với đoạn mạch song song RLC này rằng; ở tần số cộng hưởng, X L  = X C trở thành 0; do đó chỉ có điện trở (R) trong mạch. Do đó chỉ khi cộng hưởng, trở kháng động được xác định là: Z = R.

Trở kháng của mạch RL dòng

Hãy suy ra biểu thức của tổng trở của một đoạn mạch RL nối tiếp . Ở đây điện trở có giá trị R và độ tự cảm có giá trị L mắc nối tiếp. Giá trị của cảm kháng của cuộn cảm là ωL. Do đó biểu thức của trở kháng ở dạng phức là

Giá trị số hoặc giá trị mod của điện kháng là

Trở kháng của mạch RLC nối tiếp

Ở đây điện trở, tụ điện và cuộn cảm được mắc nối tiếp. Tổng cảm của đoạn mạch là tổng cảm của cuộn cảm và tụ điện. Điện kháng của các tụ điện được coi là âm. Biểu thức tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp là

Tóm lượt

Trở kháng là gì? Trở kháng là tổng đối kháng mà một cáp cung cấp cho dòng điện xoay chiều. Nó bao gồm cả điện trở và điện kháng và thường được biểu thị bằng Ohms. Hy vọng rằng, sau khi đọc bài viết này; các bạn có thể có thêm một vài thông tin hữu ích về Trở kháng là gì, các loại trở kháng; cũng như cách tính trở kháng như thế nào. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem, để có thể tìm hiểu thêm thông tin về kỹ thuật điện tử tự động; các bạn hãy vào trang web prosensor.vn để xem thêm nhiều thông tin bạn nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN