DMCA.com Protection Status

Bộ chuyển đổi R-KEY-LT Seneca

 • Mã Hàng : R-KEY-LT. Xuất Xứ : Hãng Seneca. Italy
 • Nguồn cấp : 10…40Vdc, 19…28Vac
 • Cách ly chống nhiễu tín hiệu : 1500Vac
 • Khoảng cách truyền thông : 2000m
 • Cổng mạng (Ethernetport): Nr 1 Fast Ethernet 10/100 Tx port, RJ45 connectors Up to 8 TCP-IP Clients / Up to 10 TCP/IP Servers
 • Cổng nối tiếp (Serial port) : 1 RS232 / RS485 switchable serial port, max baud rate 115kbps
 • Các giao thức hỗ trợ (Supported protocols) : ModBUS TCP-IP, ModBUS RTU, Modbus ASCII
 • Số cổng Ethernet to Serial : Max 8 ModBUS TCP clients
 • Serial to Ethernet : Max 10 ModBUS TCP servers
 • Bộ xử lý CPU : ARM 32bit
 • Hệ thống Web Server : (HTTP server with PHP e CGI support; basic authentication security (login/password);
 • Cổng giao tiếp Modbus Gateway : From ModBus TCP-IP to Modbus RTU/ASCII From Modbus RTU/ASCII to Modbus TCP-IP
 • Giám sát lượng truy cập thông tin (Traffic monitoring) : webserver