Thiết bị cảm biến báo cạn nước giếng.Cảm biến thả chìm nước giếng, bể